MAGAZIN
Kezdőlap
Európai Unió
Világnéző
Világgazdaság
Kárpát-medence
Képekben
Generation
 
NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK
Tanulmányok
Egyesület
Tanfolyam
Könyvesbolt
Keresés
 
KAPCSOLAT
Fórum
Impresszum

 

TANFOLYAM

15. A Gazdasági és Monetáris Unió előnyei és hátrányai

Azt már láttuk az előző fejezetben, hogy Maastricht merőben újszerűen közelített a gazdasági és pénzügyi unióhoz. A szerződés nemcsak elveket, általános feladatokat fogalmazott meg, hanem részletesen és igen konkrétan foglalkozott az uniós tagság feltételeivel. Szakítva azzal az illúzióval, hogy az unió, illetve az unióbeli tagság valamennyi EK-ország elemi érdeke (s így mindenki hajlandó és képes megtenni a szükséges előkészítő lépéseket), az egyes tagországok uniós érettségének ellenőrzésére normatív paramétereket fogadtak el. Az elhíresült konvergenciakritériumok alapján a tagok objektív minősítésére van lehetőség, és így csak a valóban alkalmas országok vehetnek részt az Európai Monetáris Unióban (EMU). Azok, amelyek gazdasága egészségesen fejlődik, s amelyekben a gazdasági és a pénzügyi folyamatok egyensúlya kétségtelenül fennáll.

Az EMU-tól sokirányú előnyöket várnak, aminek nagy jelentősége van az ilyen irányú tervek megvalósítása szempontjából. A monetáris uniónak a költségei úgymond viszont erőteljesen jelentkeznek a nemzeti gazdaságpolitika mozgásterének szűkülése kapcsán. Ezeket a költségeket nem szabad elhanyagolni, még akkor sem, ha az EMU kétségkívül számos mikro-és makrogazdasági előnnyel jár.

Hiába teljesül tehát az inflációs konvergenciakritérium, ha az árszínvonal tartásáért a gazdaság a munkanélküliség esetleg elviselhetetlen emelkedésével fizet. E túlzott vagy erőteljesen növekvő munkanélküliség olyan mértékű társadalmi feszültséget gerjeszthet, ami előbb vagy utóbb a közösségi koordináció feladására kényszerítheti a nemzeti gazdaságpolitikát. Hasonlóképpen a kamatkritérium teljesülése önmagában még semmit sem mond a fizetési mérleg helyzetének alakulásáról. Tartós egyensúlyhiány kialakulásakor a deficites ország valószínűleg olyan védekező lépéseket tesz, amelyek ellentétesek a korábban vállalt kötelezettségekkel. A monetáris unióban való részvételt tehát a maastrichti szerződésben foglaltaknál is szigorúbb és szélesebb körű minősítési rendszer teljesítésétől kellett függővé tenni. Csak azok az országok válhattak volna elméletileg az EMU tagjaivá, amelyekben minimális volt a gazdasági egyensúly felbomlásának veszélye.

Az 1990-es években nyomasztó mértékűvé és tartósságúvá lett munkanélküliség egyre nagyobb tehertétel a nemzeti kormányok számára, s nemcsak azért, mert a különféle munkanélküliségi juttatások miatt is egyre nehezebb a költségvetéssel kapcsolatos konvergenciakritériumok teljesítése. A monetáris unió szempontjából azonban a krónikus munkanélküliség olyan időzített bombának is tekinthető, melynek hatástalanítása vagy gazdaságpolitikai irányváltást, vagy teljes közösségi kompenzációt igényel.

Érvek az EMU mellett

Érvek az EMU ellen

 

Politikai érvek

 

Biztosítja a tagországok helyét a megszigorított európai keretek között

 

Csökkenti az államok monetáris autonomiáját

Megnyilik a lehetőség a tagországok számára, hogy érvenyesítsék pénzügyi érdekeikeket azáltal, hogy helyet biztosítanak számukra az Európai Központi Bank tanácsában

 

Korlátozza a monetáris politikai eszközök használatát és lehetetlenné teszi , hogy a kormányok nemzeti gazdaságpolitikát folytassanak

Megnöveli az EU súlyát a nemzetközi monetáris ügyekben

A politikai unió koncepciója változatlanul nem eléggé világos. A legtöbb európai nem szeretné, ha a politikai uniót valamilyen cseles úton valósítanák meg

 

Ha az EMU nem teljesül ki, akkor az egész integrációs folyamat visszacsúszna

Az EMU túl sok kompromisszumot igényel, lehet egyszerűbb lett volna nem létrehozni

 

Gazdasági érvek

 

Javítja az EU-n belüli kereskedelem feltételeit, mivel megszünteti a valutaátváltásokkal járó költségeket

 

Egy ingatag EMU alááshatja az egységes piacot  a gazdasági növekedés lefékezésével.

Csökkenti az exportálók érzékenységet a nem EU-valuták ingadozásával kapcsolatosan.

 

Nehezebb reagálás a külgazdasági kihívásokra.

Az egységes piac sokkal szilárdabbá válik a növekvő verseny hatására.

 

 

AZ ECB státuszát szigorúan határozzák meg, ami növeli az antiinflációs hatást

 

 

Ösztönzi a tagállamokat a költségvetési hiány csökkentésére a stabilizációs csomag bevezetése következtében

 

 

Vissza a Tanfolyam tartalomjegyzékéhez!

Kérdezzen az Ön online oktatójától!


 

hirdetés

 

hirdetés

On
Line
EU

hirdetés

 

linkajánló

Copyright 2003 Européer. europeer@np.hu