MAGAZIN
Kezdőlap
Európai Unió
Világnéző
Világgazdaság
Kárpát-medence
Képekben
Generation
 
NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK
Tanulmányok
Egyesület
Tanfolyam
Könyvesbolt
Keresés
 
KAPCSOLAT
Fórum
Impresszum

 

TANFOLYAM

24. Adózás

EU


Az Európai Unió maga nem adóztat, saját bevételei, ritka kivételtől eltekintve nincsenek. Így tehát adópolitikája sem irányulhat arra. Az Európai Unió a tagállamok által kivetett adóra mint a gazdasági környezet egyik elemére tekint, amely befolyásolhatja a gazdálkodók piackonform működését, azaz a gazdasági versenyt.
Az uniós adópolitika kiindulópontja tehát az a felismerés, hogy a tagállamok adószabályaiban rejlő különbségek torzíthatják a közöttük folyó kereskedelmet, és ezért ezeket a különbségeket fel kell számolni, de legalább valamilyen módon át kell hidalni. Egyes nézetek szerint a piac spontán mozgástörvényei és a tagállamok közötti adóverseny alkalmasak a különbségek kiküszöbélésére, így legfeljebb csak adókoordinációra van szükség. Más vélemények szerint teljes harmonizáció szükséges, mert az adó önmagában is egy olyan jelenség, hogy folyamatos kiskapuk keletkeznek a témakörben. A harmonizáció lehet teljes, ha például előirányozzák az egységes európai társasági adó bevezetését.
Az adóharmonizáció legfontosabb eszközei a rendeletek és irányelvek, de a jogszabálytervezeteknek és a közösségi munkaanyagoknak is nagy a jelentősége.
Általános probléma, hogy az adóverseny tulajdonképpen hasznos az országok között. A harmonizáció helyett kialakítandó koordináció a következőkre koncentrálna:
-vállalkozások közötti kamat- és jogdíjfizetés forrásadóztatásának megszüntetése
-határokon átnyúló szervezeti átalakulásokkal összefüggő adóköltségek kiküszöbölése
-kompenzációs lehetőségek felkínálása a határokon átnyúló veszteségek rendezése végett.

HU


Az 1991. december 16-án aláírt társulási szerződéssel lényegében már 1992-ben megindult az adózással összefüggő jogharmonizáció, de integrálódásunk kapcsán még számos teendő hátra van. Nagyfokú a harmonizáltságunk az általános forgalmi adó és a jövedéki adó területén, mivel azok megalkotása során már figyelembe vette a törvényalkotó az EU ide vonatkozó joganyagát.
Magyarországon nem haladja meg az európai uniós átlagot a jövedelemelvonás mértéke. A múlt évi statisztikai adatok alapján Magyarországon a személyi jövedelemadóból és társasági adóból együttesen a GDP 9,1 százalékát tette ki, míg az Európai Unió országaiban ez a mutató 9,8 és 27,6 százalék között volt. A társadalombiztosítási elvonásokkal együtt a jövedelemcentralizáció Magyarországon a nemzeti össztermék 39,1 százalékát tette ki, az uniós átlag pedig 41,4 százalék volt.

A magyar ÁFA kulcsot, amely az EU-ban a legmagasabbak közé tartozik, nem szükséges csökkenteni, hiszen az uniós jogszabályok csak a minimális kulcsot írják elő. A jövedéki adóztatás kapcsán kitért a cigarettánál alkalmazott adómértékre. Itt ugyanis nem érjük el az Unió által előírt minimális 57%-os kulcsot. Ennek a csatlakozásig történő megvalósítása elviselhetetlen terhet róna a fogyasztókra, és jelentős gazdasági problémát is okozna a feketegazdaság előmozdításával.
Az Európai Unió az úgynevezett közvetlen adókban, mint például a személyi jövedelemadó, viszonylag szabad mozgási teret enged, a piaccal, versennyel összefüggő közvetett adóknál azonban követelményei vannak. A legnagyobb változás az általános forgalmi adót tekintve várható.

Probléma, hogy az EU nem ismeri az úgynevezett 0 kulcsos áfát, ami jelenleg például a tankönyvekre és a gyógyszerekre vonatkozik, és amely termékek forgalmi adóját a csatlakozás pillanatától be kell vezetni. Számítások szerint a 0 kulcs eltűnése csak 10 milliárddal javítaná az áfa-egyenleget.

Továbbá 43 termékcsoportot, illetve szolgáltatást át kell sorolni a kedvezményes áfa-körből a normálba, miközben az utóbbi, jelenleg 25 százalékos kulcsot lényegesen csökkenteni kell. Az átsorolások döntő hányadára, illetve az unióhoz képest magas áfa-kulcs csökkentésére Magyarország 2007. december 31-ig kapott haladékot.
Azt is el kell dönteni, hogy a normál kulcs évről évre vagy egyszerre csökkenjen, hiszen egyetlen százalékos mérséklés 35 milliárd forint kiesést jelent a költségvetésnek. Nem szabad elfelejteni, hogy az érdemi bevételkiesést az áfa-visszaigénylések még hatékonyabb ellenőrzése pótolhatná.

A társasági jog területén kiemelte, hogy a magyar gazdaságból kivont osztalékra forrásadót kell fizetni. A Bizottság tudomásul vette átmeneti mentesség iránti kérésünket, mert ennek a magyar költségvetésre gyakorolt hatása nem elhanyagolható.
 

Vissza a Tanfolyam tartalomjegyzékéhez!

Kérdezzen az Ön online oktatójától!

 

hirdetés

 

hirdetés

On
Line
EU

hirdetés

 

linkajánló

Copyright 2003 Européer. europeer@np.hu