MAGAZIN
Kezdőlap
Európai Unió
Világnéző
Világgazdaság
Kárpát-medence
Képekben
Generation
 
NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK
Tanulmányok
Egyesület
Tanfolyam
Könyvesbolt
Keresés
 
KAPCSOLAT
Fórum
Impresszum

 

TANFOLYAM

26. Fogyasztóvédelem

EU


A termékek használatával összefüggő veszélyek nyilvánvalóan jelentős mértékben különböznek a különféle termékek és az adott felhasználói kör függvényében. Tény, hogy a teljes biztonság garantálása elérhetetlen, még megközelítése is aránytalanul költséges a társadalom, végső soron a fogyasztó számára

Az
Európai Unió tagországai is rendelkeztek hagyományos, nemzeti, műszaki tartalmú jogi szabályozási rendszerrel, jóllehet ezek nagyon különböztek egymástól mind az érintett termékkört illetően, mind a követelményekben.

Az Unió tagállamai széleskörű biztonságtechnikai, illetve fogyasztóvédelmi kötelezettségeket rónak az üzleti élet résztvevőire. Az országonként különböző követelmények azonban gátját képezhetik a szabad termékáramlásnak. Az Európai Unió ezért már a kezdetek óta ezek megszüntetésére törekedett, mindenütt érvényes követelményrendszereket tartalmazó direktívák bevezetésével. Ez azonban igen hosszadalmas, általában a részletekbe fulladó, a szükséges teljes egyetértést ritkán eredményező folyamatnak bizonyult.
E folyamat felgyorsítására illetve a felhalmozódott és megoldatlan részletkérdések megoldása érdekében hozta meg az EU Tanácsa a műszaki tartalmú jogszabályok harmonizációja és szabványok kérdésének új megközelítéséről szóló határozatát 1985 májusában.
Az "új megközelítésű" direktívák olyan, általános, alapvető követelményeket fogalmaznak meg, amelyek feltételét képezik az adott termékek EU-beli forgalmazásának. Alapvető követelmény például az egészségvédelem, a higiénia, a tűzvédelem, az üzembiztonság, a környezetvédelem. Az új megközelítésű direktívák egyik egyeztetett, általánosan elfogadott értelmezésének és alkalmazásának módját hivatottak meghatározni az ún. harmonizált (a direktívával harmonizált) EU-szabványok. A harmonizált szabványnak való megfeleltetés automatikusan az alapvető, azaz a direktíva követelményeinek teljesülését jelenti.
Az Európai Unióban az árfeltüntetés a forgalmazó kötelessége. Az eladási ár mellett fel kell tüntetni az egységárat is, illetve írásbeli tájékoztatást kell adni a szolgáltatás díjáról. Az árat egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és jól láthatóan kell megjelölni. Ha ugyanazon a terméken több ár is fel van tüntetve, akkor a legalacsonyabbat kell irányadónak tekintetni.
A közösségi szabályok tiltják a megtévesztő reklámokat. Az összehasonlító reklámok közül tilosak azok, amelyek tisztességtelen vagy megtévesztő összehasonlítást tartalmaznak. Külön szabályok vonatkoznak a televíziós reklámokra.
Ha egy termék vagy szolgáltatás reklámja más tagállam állampolgárai számára jogsérelmet okoz, a keresetindításra jogosult szervezet a jogsértés helye szerinti tagállamban kérheti a jogsértő magatartás felfüggesztését, függetlenül attól, hogy a jogsértő magatartást kifejtő vállalkozás mely tagállam területén van bejegyezve.
 

HU


A közösségi fogyasztóvédelmi jogszabályok legtöbbjének a magyar jogszabályok már ma megfelelnek, illetve az újonnan születő irányelvek folyamatosan átvételre kerülnek. Hazánk EU-csatlakozásakor tehát a fogyasztókat érintő anyagi jog már azonos lesz a közösségivel.
Magyarországon a közelmúltban épültek ki a viták bíróságon kívüli rendezését lehetővé tevő békéltető testületek, amelyek a hatékonyabb fogyasztói igényérvényesítést biztosítják, valamint a piacfelügyeleti információs rendszer, amely a veszélyes vagy hibás termékek nyilvántartását, illetve kiszűrését segíti elő.
A fogyasztóvédelem terén Magyarország az európai uniós csatlakozási tárgyalásokra készített anyagban - amelyet időközben Brüsszelben már át is vizsgáltak - nem kért semmilyen könnyítést, illetve átmeneti intézkedést. Ez azt jelenti, hogy az ország legkésőbb a taggá válás után minden európai rendelkezést automatikusan átvesz.


CE-jelölés használata
A CE-jelölés nem minőségjel, feltüntetése a terméken azt jelenti, hogy az maradéktalanul megfelel a vonatkozó direktívák követelményeinek, tehát biztonságos és erről az előírt módon meg is győződtek. A jelölés jogosságát a notifikált testület ellenőrzi, ha a direktíva ezt előírja. A CE-jelölés alkalmazásának kritériumairól az 1991. június 5-i Tanácsi Szabályzat rendelkezik.
A CE-jelölés azt mutatja, hogy a termék az EU-ban bárhol forgalmazható. Ha egy tagország ellenôrzô szerve úgy találja, hogy egy termék nem felel meg a jelölés alkalmazhatósági kritériumainak, a korábban tárgyalt un. biztonsági záradéknál ismertetett módon járhat el.
A CE-jelölés alkalmazásának szabályrendszere még nem teljesen konzisztens és egy további, a "New Approach" direktívákat e tekintetben tovább módosító EU Tanácsi határozatra és direktívára vár.

 

Vissza a Tanfolyam tartalomjegyzékéhez!

Kérdezzen az Ön online oktatójától!

 

hirdetés

 

hirdetés

On
Line
EU

hirdetés

 

linkajánló

Copyright 2003 Européer. europeer@np.hu